WEBINARIUM Czy FED podniesie stopy procentowe na najbliższym posiedzeniu?

Choć spotkanie to dotyczyło wydarzeń z września, jak najbardziej warto je obejrzeć. Podczas webinara wspólnie przenalizowaliśmy kondycję amerykańskiej gospodarki oraz oczekiwania rynku finansowego względem decyzji FED. Choć wiele informacji się zdezaktualizowało to warto wiedzieć, na jakiej podstawie wysnuliśmy nasze, przeciwne do ogólnego spojrzenia, wnioski, które ostatecznie okazały się poprawne.

logo_investio_flat_white

Termin pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych jest najgorętszym tematem na rynku od miesięcy. Większość banków inwestycyjnych oraz instytucji finansowych prognozuje, że podwyżka będzie miała miejsce na najbliższym spotkaniu. W czerwcu mówili to samo.


Obejrzyj webinarium!


Obrazek wyróżniający: Trey Ratcliff

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.