Tag Archives: EBC

Co zrobi w czwartek Europejski Bank Centralny?

W czwartek o godzinie 13:45 poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, po czym o 14:30 podczas konferencji Mario Draghi będzie tłumaczył podjęte kroki bądź też ich brak. Czego powinniśmy się spodziewać? Co wycenia rynek? Należy wyjść od najnowszej ankiety na temat akcji kredytowej banków w strefie euro, której wyniki Europejski Bank Centralny…
Czytaj dalej

Czy EBC zwiększy program QE? Co dalej z EURUSD?

W najbliższy czwartek (9.03.2016) Europejski Bank Centralny ogłosi swoją decyzję w sprawie dalszego kursu polityki monetarnej w strefie euro.  Szeroko oczekiwane przez inwestorów jak i ekonomistów jest dalsze luzowanie. Co to oznacza? Czy EBC zwiększy program QE? Co dalej z EURUSD? Głównym powodem dla którego dalsze luzowanie pozostaje praktycznie przesądzone jest dalszy spadek inflacji w strefie euro.…
Czytaj dalej

EBC poluzuje politykę monetarną

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego jest (obok FED) najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem gospodarczym tego miesiąca. EBC jest obecnie pod ogromną presją ze strony inwestorów, gdyż działania na które zdecydował się na początku tego roku nie odnoszą oczekiwanych skutków. Zarówno wzrost gospodarczy, inflacja jak i akcja kredytowa pozostają wciąż na niesatysfakcjonujących poziomach, a jak w innych gospodarkach tak…
Czytaj dalej

Grecki dramat w aktach

Czy Grecja powinna była przystąpić do wspólnoty walutowej w 2001 roku, a wręcz czy spełniła wszystkie kryteria? Co spowodowało kryzys, z jakim już od kilku lat boryka się ten kraj? Jak postępował kryzys i dlaczego nie ogłoszono bankructwa w 2011 roku? Dla kogo tak zwany Grexit jest bardziej niebezpieczny, dla samej Grecji czy dla strefy…
Czytaj dalej

Europejski Bank Centralny

Cele Europejskiego Banku Centralnego Podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymywanie stabilności cen, co zostało zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią do zadań EBC należą: wyznaczanie i realizacja polityki pieniężnej strefy euro, prowadzenie operacji walutowych, utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych państw strefy euro i zarządzanie tymi rezerwami, wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.…
Czytaj dalej

Targeted Longer-term Refinancing Operations (TLTRO)

5 czerwca 2014 roku Europejski Bank Centralny zapowiedział wprowadzenie kolejnego programu, który miał wpłynąć na pobudzenie akcji kredytowej w strefie euro. W ramach TLTROs, czyli Targeted Longer-term Refinancing Operations banki komercyjne mogą pożyczać od EBC środki na preferencyjnych warunkach, z zastrzeżeniem że zostaną one wykorzystane na kredytowanie sektora niefinansowego w strefie euro (z wykluczeniem kredytów hipotecznych).…
Czytaj dalej