Tag Archives: Carney

Bank Anglii

Cele Banku Anglii Celem polityki monetarnej Banku Anglii jest zapewnienie stabilności cen rozumianej, jako niski poziom inflacji a także wspieranie ekonomicznych celów rządu dotyczących wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. Stabilność cen określona jest w postaci celu inflacyjnego na poziomie 2% (roczna stopy inflacji określona wskaźnikiem CPI). Co ważne, dla Banku Anglii pozostawanie inflacji poniżej celu jest tak samo…
Czytaj dalej