Tag Archives: BOE

Bank Anglii

Cele Banku Anglii Celem polityki monetarnej Banku Anglii jest zapewnienie stabilności cen rozumianej, jako niski poziom inflacji a także wspieranie ekonomicznych celów rządu dotyczących wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. Stabilność cen określona jest w postaci celu inflacyjnego na poziomie 2% (roczna stopy inflacji określona wskaźnikiem CPI). Co ważne, dla Banku Anglii pozostawanie inflacji poniżej celu jest tak samo…
Czytaj dalej

Wielka Brytania

Imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce, posiada dziś jedynie część swojej historycznej potęgi. Wielka Brytania nadal jest jednak jednym z najbardziej liczących się krajów na świecie. Gospodarka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ustępuje w Europie jedynie niemieckiej, jest też piątą największą na świecie. Tworzą ją przede wszystkim usługi, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości.…
Czytaj dalej