Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone to państwo numer 1 pod wieloma względami, jednak to dominacja gospodarcza tego kraju jest dla świata najbardziej znacząca. To Amerykanie pośrednio i bezpośrednio wpływają na kierunek i dynamikę światowego wzrostu gospodarczego, jako że każda zadyszka gospodarki Stanów Zjednoczonych odbija się silną czkawką w pozostałych krajach.

Amerykańskie PKB to obecnie prawie 18 bilionów dolarów, a więc około 30 razy więcej, niż PKB Polski. Ponieważ jest to również niemal 2 razy więcej, niż znajdujące się na drugim miejscu Chiny, Stany Zjednoczone w największej części partycypują we wszelkich wskaźnikach globalnej koniunktury. Tak jest nie tylko w przypadku wzrostu PKB, ale i na przykład indeksu MSCI ACWI World (indeksu odwzorowującego zachowanie akcji na całym świecie), gdzie akcje amerykańskie stanowią ponad 51%.

Stany Zjednoczone - globalna
dominacja

Z racji swojej pozycji i roli w światowej gospodarce, waluta Stanów Zjednoczonych, czyli amerykański dolar, to obecnie najważniejsza waluta na świecie i podstawowa składnik rezerw wszystkich banków centralnych. To w dolarze wyceniane są wszystkie ważne surowce i towary kluczowe dla globalnego handlu, a i w tej walucie przeprowadzanych jest największa część międzynarodowych transakcji.

Stany Zjednoczone

Niemniej ważne dla utrzymywania światowej równowagi są amerykańskie obligacje. Popularnym stwierdzeniem, które najlepiej odzwierciedla ich globalną rolę jest: “Cały rynek finansowy opiera się na jednej, podstawowej zasadzie: Stany Zjednoczone zawsze spłacają swoje długi”. Zarówno dolar, jak i amerykańskie obligacje uznawane są przez wszystkich inwestorów na świecie za aktywa Safe Haven, a więc bezpieczne przystanie. Są to aktywa, do których w czasie gospodarczych zawirowań kieruje się globalny kapitał. Najlepszym przykładem na potwierdzenie tego, niech będzie dynamiczne umocnienie się dolara oraz silne spadki rentowności amerykańskich obligacji (wynik zwiększonego popytu) w czasie kryzysu w 2008 roku.

FED - najważniejszy bank centralny na świecie

Amerykańska Rezerwa Federalna, to pośród innych banków centralnych instytucja szczególna. Ponieważ bank ten odpowiada za utrzymanie odpowiedniej koniunktury w Zjednoczonych i wyznacza kierunki globalnej polityki monetarnej, reguluje również koniunkturę na całym świecie. W 2007/08 to właśnie FED jako pierwszy luzował politykę monetarną (przed działaniami EBC i BOJ robił to też w największym stopniu), a także najprawdopodobniej będzie jednym z pierwszych banków, które rozpoczną normalizować politykę pieniężną.

Stany Zjednoczone

Dzięki niemal natychmiastowej decyzji o dokapitalizowaniu kluczowych amerykańskich instytucji, oraz zwiększeniu płynności w systemie finansowym poprzez kolejne programy QE, FED skutecznie (pytanie, na jak długo?) wyprowadził gospodarkę USA z dołka.

Decyzje FED wywołują implikacje nie tylko dla tego kraju, ale z powodu popularności dolara, większości pozostałych krajów na świecie, szczególnie tych których dług wyceniany jest w dolarach.

Kryzys z 2008 roku - największy kryzys w gospodarczej historii?

Gdyby nie zdecydowane działania FEDu oraz amerykańskiego kongresu - z pewnością tak. Dopuszczenie do bankructwa największej firmy ubezpieczeniowej oraz kilku dużych, międzynarodowych banków w tak powiązanej gospodarce światowej jaką mamy dzisiaj wywołałoby nieopisane załamanie i recesję.

Stany Zjednoczone

A wszystko to zapoczątkowane zostało przez niezdrowy boom i bańkę spekulacyjną na amerykańskim rynku nieruchomości. Rządowa presja na udzielanie kredytów hipotecznych (federalne wsparcie finansowe instytucji kreujących ten rynek) doprowadziło do sytuacji, gdy na dom stać było niemal każdego Amerykanina (brak dowodów o zarobkach, brak wpłaty własnej). Spadek cen domów wywołany wzrostem oprocentowania kredytów doprowadził do fali indywidualnych bankructw, a ostatecznie, do ogromnych problemów finansowych instytucji zaangażowanych w papiery wartościowe oparte o ten rynek.

Ostatecznie kryzys ten, pomimo, że jego przyczyny leżały głównie w amerykańskim rynku nieruchomości, z powodu ścisłych powiązań między poszczególnymi gospodarkami oraz pozycji USA na świecie, w krótkim czasie rozlał się na cały glob, a jego ślady można odnaleźć na niemal każdym wykresie najważniejszych wielkości ekonomicznych zdecydowanej większości państw.

Gospodarka zorientowana na konsumpcję

W każdym z najlepiej rozwiniętych krajów popyt wewnętrzny stanowi największą część PKB. W Stanach Zjednoczonych konsumpcja ma jednak znacznie szczególne - amerykańskie społeczeństwo najmocniej ze wszystkich preferuje życie na kredyt. Między innymi dzięki temu działania monetarne są tak skuteczne - kontrola koniunktury sprowadza się do kontroli kosztu tego kredytu. I choć rynek wewnętrzny w USA rozwija się pozytywnie, to jednak jego wzrost jest słaby i podatny na wszelkie zawirowania.

Stany Zjednoczone

Amerykańska gospodarka wiele zawdzięcza stosowaniu polityki zerowych stóp procentowych, przez co wszelkie gospodarcze wielkości niejako “zmuszone” są do wzrostu. Stąd, wiele wskaźników gospodarczych wygląda pozytywnie jedynie na zewnątrz, jednak wchodząc głębiej w ich szczegóły powoli odsłaniana jest słabość całej gospodarki. Najlepszym przykładem są jedne z najbardziej popularnych danych, czyli payrollsy. Choć ich miesięczna wartość znajduje się na rekordowych poziomach, co oznacza że amerykańska gospodarka tworzy z miesiąca na miesiąc rekordowe ilości nowych miejsc pracy, to jednak zatrudnienie to jest zwykle niskiej jakości. Wiele z nowopowstałych miejsc pracy znajduje się w obszarze pracy tymczasowej lub niskopłatnej. Podobnie jest ze stopą bezrobocia, której spadek to w ogromnej mierze zasługa spadku wskaźnika partycypacji (udziału osób pracujących lub zdolnych do pracy w całości społeczeństwa), obrazującego występowanie Amerykanów z zasobu siły roboczej, powodowanego zniechęceniem brakiem interesujących ofert.

Ważny partner handlowy wszystkich

Stany Zjednoczone to nie tylko największa gospodarka na świecie, ale również największy importer i drugi (naturalnie po Chinach) największy eksporter. Dodatkowo, Amerykanie handlują z każdym bardziej lub mniej liczącym się na arenie międzynarodowej krajem i są głównym partnerem handlowym dla ⅓ państw na świecie.

Mimo tego, Stany Zjednoczone są w miarę niezależne od globalnej koniunktury (którą w ogromnej mierze współ-napędzają), przez co nie da się wyróżnić państwa, którego spowolnienie przełożyłoby się negatywnie na gospodarkę amerykańską (czego nie można powiedzieć o związku Australii, Kanady czy choćby Polski, która w dużym stopniu zależna jest od koniunktury w Niemczech). Amerykanie najwięcej eksportują do Kanady, Meksyku, krajów UE oraz Chin, i z tych samych krajów najwięcej importują, choć w tym przypadku oczywiście Chiny przesuwają się z czwartego miejsca na pierwsze.

Stany Zjednoczone

W amerykańskim imporcie kluczową rolę odgrywa ropa naftowa, ponieważ stanowi ⅙ wszystkich importowanych produktów. Co ciekawe, nie pochodzi ona głównie z Bliskiego Wschodu, tak jak się powszechnie uważa, a z sąsiedniej Kanady. Amerykanie importują w dużej mierze również maszyny i sprzęt przemysłowy, elektronikę (ostatnie dwa głównie z Chin i Japonii) oraz samochody (głównie niemieckie i japońskie).

Najważniejsze produkty eksportowe to zaś maszyny przemysłowe (wysyłane głównie do Azji oraz UE), elektronika oraz sprzedawane w największe ilości Kanadyjczykom samochody.

Zdjęcie wyróżniające: Lorenzo 

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.