Nowa Zelandia

Nowa Zelandia jest jest najmniejszą z opisywanych gospodarek, a MFW umieścił ją dopiero na 54. miejscu wśród wszystkich krajów na świecie. Choć dużą rolę odgrywa handel zagraniczny, to Nowozelandczycy eksportują głównie niskoprzetworzone produkty, przede wszystkim spożywcze i rolne. Kraj ten jest, jak na poziom rozwoju gospodarki, dość mocno odizolowany od świata, a jego eksport zdominowany jest przez jedynie dwa kraje - Chiny i naturalnie Australię, do których trafia prawie 40% eksportowanych produktów. Dzięki temu Nowa Zelandia przeszła dość gładko przez okres kryzysu - jej PKB kurczyło się jedynie przez 4 kwartały (w USA przez 6, w strefie euro przez 5) a w najgorszym momencie gospodarka traciła jedynie 2,3% r/r (4,1% w USA, 5,5% w strefie euro).

nowa zelandia pkb

Znacznie poważniejsze jest w tej kwestii spowolnienie w Chinach. Spadek dynamiki PKB tego kraju z dwucyfrowych poziomów do obecnych 6,5% rocznie oznacza ogromny spadek popytu na importowane przez Chiny towary. Nowa Zelandia jest krajem, który narażony jest zarówno bezpośrednio (Nowozelandczycy najwięcej eksportują właśnie do Chin), jak i pośrednio, gdyż reaguje na spowolnienie koniunktury w uzależnionej od Chin Australii, swojego drugiego największego partnera.

NZD jednym z filarów Carry Trade

Banki centralne Australii (RBA) i Nowej Zelandii (RBNZ) stosują podobną politykę monetarną, a ze względu na ich bliskość i zależności, można je przyrównać do banków USA i Kanady, gdzie to Bank Kanady podąża za Fedem. Tutaj naturalnie to Rezerwa Nowej Zelandii podejmuje działania w mniejszej lub większej zgodzie z Bankiem Rezerw Australii. Jednocześnie, RBA jest znacznie bardziej aktywny w prowadzeniu polityki monetarnej niż jego nowozelandzki odpowiednik, a włodarze obydwu banków skorzy są do stosowania słownej interwencji, toteż inwestorzy przywiązują dużą wagę do ich wystąpień.

RBNZ od wielu lat utrzymywał stosunkowo wysokie stopy procentowe. Napędzał tym samym zjawisko Carry Trade polegające na zadłużaniu się w walucie niskooprocentowanej i deponowanie jej w walucie wysokooprocentowanej. Po kryzysie w 2008 roku różnica na korzyść stóp procentowych w Nowej Zelandii wynosiła średnio około 2,5%, co doprowadziło do ogromnej fali umocnienia NZD (NZDUSD + 73% w okresie 2009-2015).

nzd carry trade

Dolar nowozelandzki przestał jednak reagować odpowiednio na różnicę w stopach gdy zaczęła ona spadać, a inwestorzy prognozowali dalszy spadek stóp procentowych w Nowej Zelandii i wzrost w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, że RBNZ najprawdopodobniej zdecyduje się na dalsze luzowanie polityki monetarnej w 2016 roku, który będzie też rokiem podnoszenia stóp procentowych w USA, handel z wykorzystaniem Carry Trade powinien okazać się mniej skuteczny.

Gospodarka oparta na mleku

Nowa Zelandia największą wymianę handlowa prowadzi oczywiście przede wszystkim z Australią i Chinami ale też Stanami Zjednoczonymi, toteż jest wrażliwa na zmiany w popycie zgłaszanym przez te kraje. Cała Europa odpowiada jedynie za 10% jej eksportu. Wśród towarów, które pochodzą z Nowej Zelandii aż 40% stanowią produkty pochodzące od zwierząt (mleko to 15% całego eksportu, masło oraz mięso kozie i owcze po 5%). Nic w tym jednak dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na jednego mieszkańca kraju przypada aż 12 owiec. Nowa Zelandia, z powodu ukształtowania terenu wyspecjalizowała się w hodowli i produkcji towarów odzwierzęcych różnej maści. Ta część gospodarki zatrudnia ponad ¼ jej mieszkańców, stąd też koniunktura w branży rolniczej ma kluczowe znaczenie dla kondycji całej gospodarki.

nzdusd gdt index

Z tego też powodu zarówno dla państwowych instytucji (w tym banku centralnego) jak i globalnych inwestorów ogromne znaczenie ma publikowany przez Global Dairy Trade indeks cen nabiału. GDT to platforma aukcyjna, która dwa razy w miesiącu przeprowadza aukcje nabiału i innych produktów mleczarskich. Publikowany w dniu aukcji indeks GDT ma duży wpływ na zachowanie nowozelandzkiej waluty, gdyż inwestorzy wiedzą, że dane te są dla RBNZ bardzo ważne.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.