WEBINARIUM Aktualna analiza makro 28 kwietnia 2016

Podczas tych regularnych spotkań omawiana jest bieżąca sytuacja makroekonomiczna. W pierwszej kolejności analizowane jest zachowanie portfela makro, a także najciekawsze pozycje zawarte w ciągu ostatnich tygodni. Następnie, wspólnie z uczestnikami dyskutowana jest sytuacja fundamentalna najważniejszych walut, a prowadzący szczegółowo omawia sytuację gospodarczą wybranej na poprzednim spotkaniu waluty. Na koniec wspólnie tworzone są najciekawsze scenariusze makro na nadchodzące tygodnie.

Podczas spotkania dowiesz się:

  • Na czym koncentruje się uwaga wszystkich inwestorów
  • Jakie fundamenty mają bieżące trendy na głównych walutach
  • Jak handlować przy użyciu analizy makro
  • Dlaczego analiza fundamentów jest kluczowa także dla Ciebie
  • Jaka jest sytuacja gospodarcza wybranego wcześniej kraju
  • Skąd czerpać wiedzę i wiadomości gospodarcze

Zobacz nagranie!


Dodatkowo, będziesz miał wpływ na omawiane tematy, możliwość zadawania pytań na bieżąco i w dowolnym obszarze, a na koniec sam zadecydujesz o tym czego będzie dotyczyła dyskusja następnego miesiąca!

logo_investio_flat_white

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com/mt//mt//mt/ nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.