Stopy procentowe na antypodach

Polityka monetarna jaką prowadzą banki centralne Australii i Nowej Zelandii jest znacznie powiązana, podobnie jak w przypadku Rezerwy Federalnej oraz Banku Kanady. Wynika to głównie z faktu, że nie tylko koniunktura w jednym kraju ściśle zależy od tego, co dzieje się w drugim (z tym samym do czynienia mamy na linii USA - Kanada), ale i wzrost gospodarczy obydwu państw ściśle zależy od koniunktury panującej w krajach wschodniej Azji, przede wszystkim w Chinach.

australia nowa zelandia

Obecnie obydwa te kraje znajdują się w cyklu obniżek stóp procentowych (Nowa Zelandia wróciła do obcinania stóp po chwilowych podwyżkach, co do których bank centralny tego kraju przyznał, że były pomyłką). To, czy znajdują się one w okolicach końca luzowania polityki monetarnej zależy w największej części nie od tego, jaka jest ich kondycja wewnętrzna, a od tego co dzieje się na świecie, a przede wszystkim u ich głównych partnerów handlowych.


Pobierz pełen raport


Zdjęcie wyróżniające: Kathrin & Stefan Marks

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com/mt//mt//mt/ nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.