QE – dodruk pieniądza, czy realna pomoc dla gospodarki?

W czwartek 26 listopada mieliśmy przyjemność wystąpić podczas organizowanego regularnie w Warszawie Trading Jam Session. Inicjatywa ta zrzesza traderów, którzy mówią otwarcie o swoim tradingu, zyskach i stratach, a filmik, który przybliży genezę jej powstania znajduje się tutaj.

Poruszyliśmy trzy bardzo ważne tematy, z czego jeden opowiadał teorię dotyczącą programu QE od jej możliwie najbardziej praktycznej strony, z kolei kolejne dwie poświęcone były prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniom gospodarczym 2015 roku, które będą miały miejsce w grudniu.

W pierwszej kolejności skupiliśmy się na tym, jak funkcjonuje nowoczesna gospodarka i jaka w tym rola programów typu QE. Dowiesz się z tej części jak banki kreują pieniądze, w jaki sposób działają stopy procentowe i co może zrobić bank centralny, kiedy nie może ich dalej obniżyć.

W drugiej części (00:49:00) skupiliśmy się na gospodarczej i rynkowej stronie prowadzonego przez EBC QE, czyli tym dlaczego zostało wprowadzone, jaki odnosi skutek i co uważają rynki o jego dalszym rozszerzeniu.

Na koniec (1:36:00) przyjrzeliśmy się Stanom Zjednoczonym i w podobny sposób przeanalizowaliśmy, czy FED zdecyduje się w tym miesiącu na historycznie ważną podwyżkę stóp procentowych, która zakończy najdłuższy okres luźnej polityki monetarnej.

Jeżeli interesuje Cię odpowiedź na któreś z poniższych pytań:

  • Dlaczego rozwój gospodarczy podlega cyklom i wahaniom?
  • Czy kreacja pieniądza wygląda tak, jak o tym uczą na studiach?
  • Czy QE jest dodrukiem pieniądza?
  • Co zrobi EBC na najbliższym posiedzeniu i jak to wpłynie na euro?
  • Czy podwyżka stóp procentowych w USA doprowadzi do kryzysu?
  • Kiedy FED podniesie stopy procentowe?

to z pewnością powinieneś zobaczyć to spotkanie!

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com/mt//mt//mt/ nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.