Programy

Long-Term Refinancing Operations (LTRO)

Europejski Bank Centralny przeprowadza standardowo podstawowe operacje refinansujące (main refinancing operations - MRO) o terminie płatności 7 dni, które są przeprowadzane co tydzień. Poprzez MRO Europejski Bank Centralny dostarcza bankom komercyjnym płynności pod zastaw papierów wartościowych.1 W sytuacji, gdy na rynku międzybankowym panuje względny spokój, banki komercyjne posiadany nadmiar płynności pożyczają między sobą po stopie procentowej…
Czytaj dalej

Quantitative Easing (QE)

Wśród klasycznych instrumentów polityki pieniężnej każdego państwa najważniejszym pozostaje możliwość ustanawiania poziomu stóp procentowych. Bank centralny (BC) za pomocą operacji otwartego rynku wpływa na podaż pieniądza w gospodarce, tak aby efektywna stopa procentowa odzwierciedlająca średnią ważoną oprocentowania transakcji pomiędzy bankami komercyjnymi, które pożyczają między sobą środki pieniężne podążała za docelowa stopą procentową ustalaną przez organy…
Czytaj dalej

Targeted Longer-term Refinancing Operations (TLTRO)

5 czerwca 2014 roku Europejski Bank Centralny zapowiedział wprowadzenie kolejnego programu, który miał wpłynąć na pobudzenie akcji kredytowej w strefie euro. W ramach TLTROs, czyli Targeted Longer-term Refinancing Operations banki komercyjne mogą pożyczać od EBC środki na preferencyjnych warunkach, z zastrzeżeniem że zostaną one wykorzystane na kredytowanie sektora niefinansowego w strefie euro (z wykluczeniem kredytów hipotecznych).…
Czytaj dalej