Komentarze rynkowe

Makro-sentymenty, 25 kwietnia 2016

Rozpoczynający się dzisiaj tydzień obfituje w publikacje gospodarcze, na które warto zwrócić uwagę. W centrum naszego zainteresowania będzie naturalnie środowy FED i RBNZ oraz czwartkowy BOJ, ale warto pamiętać także o przemowie przewodniczącego BOC we wtorek oraz danych o PKB dla Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, strefy euro i Kanady. Tym samym, w tym tygodniu krajobraz…
Czytaj dalej

Makro-sentymenty, 18 kwietnia 2016

W ciągu bieżącego tygodnia największą uwagę wśród inwestorów będzie przyciągać czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Niemniej jednak najprawdopodobniej będzie to tzw. "non-event". Kształt komunikatu, który poznamy pozostaje już dobrze znany w tym momencie. Po raz kolejny makro-sentymenty w przypadku poszczególnych walut pozostają mocno zróżnicowane. Podczas gdy pewne z nich wciąż znajdują się w przedłużających trendach,…
Czytaj dalej

Makro-sentymenty, 11 kwietnia 2016

Z punktu widzenia wydarzeń, które obserwowaliśmy na początku roku bieżący tydzień okaże się bardzo ważny dla inwestorów. Opublikowane zostaną bowiem bardzo ważne dane dla gospodarki chińskiej (import, eksport i PKB) a to może zaś wywołać powrót globalnej awersji do ryzyka i wzrost zmienności na rynkach. Jeżeli dane te mocno nas rozczarują, niestabilna koniunktura na giełdach…
Czytaj dalej

Makro-sentymenty, 4 kwietnia 2016

Ostatni tydzień z naszej strony został pominięty ze względu na okres świąteczny. Niemniej jednak na rynku rozwijają się opisywane przez nas dwa tygodnie temu scenariusze. W najbliższych dniach poznamy wiele ważnych danych makroekonomicznych, w tym decyzję w sprawie stóp procentowych w Australii, minutki z posiedzenia FOMC, a także będziemy nasłuchiwać wystąpienia Mario Draghiego w Lizbonie.…
Czytaj dalej

Makro-sentymenty, 21 marca 2016

Za nami dwa bardzo intensywne tygodnie - tylko w tym czasie o polityce monetarnej zadecydowały niemal wszystkie ważne banki centralne (za wyjątkiem Rezerwy Australii, której posiedzenie odbyło się 1. marca). Teraz zaś czekają nas niemal trzy tygodnie względnego spokoju, kiedy inwestorzy analizować będą napływające dane gospodarcze pod kątem zgodności z poglądami banków centralnych, które zawarte…
Czytaj dalej

WEBINARIUM Czy rzeczywiście czeka nas krach?

W ostatnich tygodniach obserwujemy ogromny wzrost awersji do ryzyka na rynku. Widać to zarówno w notowaniach ryzykownych aktywów, jak i bezpiecznych przystani. Cały 2016 rok zaczął się bardzo słabo a to, co dzieje się w ostatnich dniach jest kulminacją negatywnych nastrojów. W takich warunkach rodzi się pytanie, czy obawy inwestorów mają racjonalne podstawy, czy też…
Czytaj dalej

Awersja do ryzyka wciąż na wysokim poziomie

Sytuacja, która obecnie panuje na giełdach nie sprzyja podejmowaniu decyzji w terminie dłuższym niż krótki. Wciąż bowiem nie mamy pewności, czy rynki i inwestorzy chcą podążać w kierunku południowym, jak każą obawy o kondycję chińskiej gospodarki czy dramatycznie niskie ceny ropy naftowej, czy też na północ, gdyż problemy te mogły być do tej pory nieco…
Czytaj dalej

WEBINARIUM Aktualna analiza makro 4 lutego 2016

Podczas tych regularnych spotkań omawiana jest bieżąca sytuacja makroekonomiczna. W pierwszej kolejności analizowane jest zachowanie portfela makro, a także najciekawsze pozycje zawarte w ciągu ostatnich tygodni. Następnie, wspólnie z uczestnikami dyskutowana jest sytuacja fundamentalna najważniejszych walut, a prowadzący szczegółowo omawia sytuację gospodarczą wybranej na poprzednim spotkaniu waluty. Na koniec wspólnie tworzone są najciekawsze scenariusze makro…
Czytaj dalej