Kanada znajduje się na 11. miejscu wśród największych gospodarek, biorąc pod uwagę wielkość PKB. Jest także stosunkowo zamożna licząc PKB na mieszkańca - na liście Międzynarodowego Funduszu Walutowego znajduje się na 9. miejscu. O ile, jak w każdym rozwiniętym kraju, i tu dominują usługi, o tyle jak w żadnym innym, w Kanadzie ogromną rolę odgrywa sektor surowcowy i rolny. Najważniejsze jego gałęzie to przede wszystkim ropa naftowa, przemysł drzewny oraz rybołówstwo. Gospodarka Kanady opiera się nie tylko na branży surowcowej, ale także na przemyśle - w tym kraju znajduje się wiele oddziałów przede wszystkim amerykańskich i japońskich producentów z branży samochodowej i lotniczej oraz elektrotechnicznej i maszynowej.

Kanada ma jednego ważnego partnera

Gospodarka kanadyjska jest bardzo silnie powiązana ze swoim sąsiadem - Stanami Zjednoczonymi. Eksport tego kraju do USA to ponad 60% całkowitego eksportu, z kolei import z USA stanowi niemal 50% całości. Tym samym, koniunktura w Kanadzie jest silnie uzależniona od amerykańskiej nie tylko dlatego, że USA dyktują tempo całemu światu, ale także dlatego, że handel zagraniczny Kanady zdominowany jest przez Amerykanów.

kanada stopy procentowe

Z tego również powodu kanadyjski bank centralny prowadzi swoją politykę monetarną w zgodzie z działaniami FEDu, choć oczywiście nie jest tak aktywny i odważny jak jego amerykański odpowiednik. Stopy procentowe w czasie kryzysu spadły do poziomu bliskiego zeru, jednak w dość szybkim czasie Bank Kanady podniósł je do poziomu jednego procenta, a i nie został wprowadzony żaden program luzowania ilościowego (sytuacja ta zmieniła się po dramatycznym spadku cen ważnego dla Kanady surowca - ropy naftowej). W przeciwieństwie do FEDu, bank centralny Kanady nie przywiązuje tak dużej wagi do wskaźników gospodarczych (innych niż inflacja), rynku pracy czy nieruchomości. Największą wagę przypisuje właśnie wzrostowi cen, a powód tego wskazuje w kilkustronicowym raporcie na oficjalnej stronie internetowej, w którym argumentuje, że to właśnie stabilna inflacja pozwala bogacić się Kanadyjczykom w sposób trwały i nieustający.

Kraj ropą i towarami płynący

Jednym z najważniejszych produktów eksportowych Kanady jest ropa naftowa. To z tego kraju najwięcej ropy importują Stany Zjednoczone. Wydobycie ropy naftowej w Kanadzie znacząco przewyższa jej potrzeby, dzięki czemu jest jednym z nielicznych eksporterów netto energii. Jest również trzecia, po Wenezueli i Arabii Saudyjskiej, pod względem złóż ropy. Choć, tak jak wszędzie na świecie, tak i w Kanadzie, złoża naturalne się wyczerpują lub ich eksploatacja jest coraz droższa, to jednak ten kraj może wydobywać ropę naftową w trochę mniej konwencjonalny sposób, m.in. z piasków bitumicznych, a złoża tych piasków Kanada ma niemal największe na świecie. Ponadto, planowana jest w tym kraju budowa rurociągu, który będzie przesyłał ropę z zachodu na wschód, żeby i tą część uniezależnić od dostaw ropy z innych krajów.

Uzależnienie Kanady od eksportu ropy (przetworzona i nieprzetworzona ropa naftowa do ponad 22% jej eksportu) miało bardzo poważne konsekwencje z powodu spadku jej cen. Tylko w drugiej połowie 2014 roku baryłka ropy potaniała o około 60%, a jej obecna wartość znajduje się obecnie na poziomie 30% jej ceny sprzed kilku lat.

Tania ropa uderzyła w kanadyjską gospodarkę na kilku frontach. Po pierwsze, w silny sposób obniżyła jej eksport (nawet o 7% w ujęciu rocznym) co naturalnie osłabiło wzrost gospodarczy tego kraju. Po drugie, jak wszędzie, obniżyła inflację i wymusiła na Banku Kanady reakcję w postaci podwójnej obniżki stóp procentowych, które w konsekwencji spadły do poziomu 0,5%, choć jeszcze na początku 2014 roku uważano, że BOC dokona podwyżki krótko po tym jak zrobi to FED. I po trzecie, uderzyła w kanadyjskich producentów ropy naftowej, którzy od końca 2014 roku zredukowali zatrudnienie o niemal 15%. Między innymi z tego powodu stopa bezrobocia w całym kraju rosła i w tym samym czasie zwiększyła się o 0,5 pp (z 6,6 do 7,1 procent pod koniec 2015 roku).

Z uwagi na ogromny wpływ, jaki ropa naftowa wywiera na kanadyjską gospodarkę, waluta tego kraju ściśle koreluje z notowaniami surowca. O ile w normalnych czasach dolarem kanadyjskim kierowały dane z gospodarki (także amerykańskiej, nierzadko były one ważniejsze) o tyle od około półtora roku liczy się jedynie cena ropy naftowej.

ropa i cad

W kluczowym okresie - drugiej połowie 2014 roku - korelacja ropy i USDCAD na poziomie notowań dziennych wynosiła niemal -96% (!), co w rzeczywistości zdarza się bardzo rzadko. Co ciekawe, korelacja rosła, gdy notowania ropy wyprzedzały o 12 dni notowania dolara kanadyjskiego (do ponad -97%), co jasno wskazuje, że to właśnie ceny ropy naftowej kierowały CAD coraz dalej w dół.

Równie ważną, w przeciwieństwie do innych, rozwiniętych krajów, częścią kanadyjskiej gospodarki jest rolnictwo. Jest ono oczywiście wysoko rozwinięte i zmechanizowane, a Kanada jest jednym z największych eksporterów produktów rolnych i spożywczych. Zaopatruje naturalnie przede wszystkim Stany Zjednoczone oraz Azję i ma ogromny udział w globalnym eksporcie głównie wszelkiego rodzaju zbóż.

Wśród głównych produktów eksportowych Kanady, oczywiście poza ropą, znajdują przede wszystkim wszelkiego rodzaju pojazdy i samoloty, produkowane na jej terenie przez zagraniczne (głównie amerykańskie) firmy. Amerykanie korzystają w ten sposób z tańszej, i nierzadko lepiej wykwalifikowanej, siły roboczej. Oprócz wymienionych, w eksporcie Kanady znajdują się także surowce naturalne i produkty rolne. W imporcie również dominują samochody, a oprócz nich jest jeszcze ropa naftowa, sprzęt elektroniczny, złoto i leki.

kanada eksportNajwiększym partnerem handlowym są oczywiście Stany Zjednoczone (za południową granicą Kanady ląduje ponad 70% jej eksportu), Chiny i Japonia oraz Meksyk, Wielka Brytania i Niemcy.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.