Japonia – luzowanie ilościowe nie jest receptą na sukces

W analizie gospodarczej Japonii na pierwszy plan niemal natychmiast wysuwa się ocena Abenomiki, czyli planu gospodarczego premiera Shinzo Abego, której nadrzędnym celem jest wywołanie stabilnego wzrostu gospodarczego oraz ograniczenie narosłego przez lata zadłużenia. Jej dotychczasowa niska skuteczność wynika głównie z dużej opieszałości w “wypuszczaniu” każdej z trzech strzał premiera Abe (w pełni działa jedynie stymulacja monetarna, jako że jedna z głównych reform fiskalnych okazała się strzałem w kolano, a porządnych reform strukturalnych jak nie było, tak nie ma). Teraz Japonia staje w obliczu przyznania, że dotychczasowe działania nie odniosły oczekiwanego skutku.

Bank Japonii z ogromną determinacją wspiera rządowe plany i działania, i to właśnie ta część planu, za którą jest odpowiedzialny, działa pełną parą. Biorąc pod uwagę wielkość programu skupu aktywów w odniesieniu do wielkości gospodarki, BOJ jest tym bankiem centralnym, który stosuje najbardziej ekspansywną politykę monetarną na świecie (przebija pod tym względem także Rezerwę Federalną). Dane gospodarcze z Japonii wskazują jednak, że skup aktywów nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy gospodarki.

inflacja_japonia


Pobierz pełny raport


Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.