Ile razy FED podwyższy stopy procentowe w 2016 roku?

W zeszłym miesiącu po raz pierwszy od ponad 11 lat Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podniosła stopy procentowe, a mówiąc dokładnie zakres docelowy dla stopy procentowej. Po tym wydarzeniu największe instytucje finansowe rozpoczęły publikację prognoz względem ścieżki stóp procentowych w 2016 roku, co było i nadal pozostaje ważniejszą kwestią niż sama pierwsza podwyżka. Ile razy FED podwyższy stopy procentowe w 2016 roku?

Ile razy FED podwyższy stopy procentowe w 2016 roku?

Z grudniowego dot-chartu, czyli tzw. wykresu kropek, który cyklicznie publikuje FED, a który obrazuje prognozy członków FOMC wobec przyszłej ścieżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych widzimy, że na koniec bieżącego roku główna stopa procentowa (Federal Funds Rate) ma znaleźć się na poziomie 1,375% (mediana prognoz). Jest to tożsame z wyznaczeniem zakresu docelowego dla stopy procentowej na poziomie 1,25 - 1,50%. Oznacza to, że członkowie FED widzą cztery podwyżki stóp procentowych w tym roku.

Rynek kompletnie nie zgadza się z takim prognozami. Po ostatniej decyzji FOMC inwestorzy wyceniali, że w grudniu 2016 roku stopa procentowa znajdzie się na poziomie 0,78%, czyli wyceniona była w pełni jedna podwyżka i część drugiej. Obecnie przekonanie inwestorów o dalszych podwyżkach jest jeszcze słabsze i w analogicznym okresie poziom oczekiwanej stopy procentowej wynosi zaledwie 0,66%, czyli wyceniona jest tylko jedna podwyżka.

Ile razy FED podwyższy stopy procentowe w 2016 roku?

Należy mieć na uwadze, że kontrakty terminowe na Fed Funds Rate opierają się o spodziewaną efektywną stopę procentową. Stopa procentowa, po jakiej jeden bank pożycza środki od drugiego jest negocjowana pomiędzy tymi bankami. FED wyznacza zakres docelowy, w jakim ta stopa procentowa ma się znaleźć. Średnia ważona z wszystkich transakcji pomiędzy bankami w jednym dniu to właśnie efektywna stopa funduszy federalnych.

Ile razy FED podwyższy stopy procentowe w 2016 roku?

Wydarzenia, które mają obecnie miejsce na rynku wskazują jednak na to, że czterokrotna podwyżka stóp procentowych w USA może nie mieć miejsca. Największym zagrożeniem dla takiego scenariusza są spadające oczekiwania inflacyjne.


Oczekiwania inflacyjne można obserwować poprzez tzw. Breakeven Inflation Rate. Stopa ta liczona jest poprzez odjęcie rentowności obligacji skarbowej o danym terminie do wykupu oraz rentowności obligacji skarbowej indeksowanej do inflacji (TIPS) o analogicznym terminie do wykupu. Standardowe obligacje pozwalają z góry określić nominalną stopę zwrotu, gdyż znamy wartość odsetek oraz nominału, który dostaniemy z powrotem w dniu wygaśnięcia obligacji. Nie znamy jednak realnej stopy zwrotu, którą zrealizujemy z inwestycji, gdyż nie znamy przyszłej stopy inflacji. W odróżnieniu od standardowych obligacji, obligacje indeksowane do inflacji zapewniają realną stopę zwrotu. Jednak z drugiej strony w takim wypadku nie jest znana nominalna stopa zwrotu - z tego samego powodu, czyli braku informacji o poziomie przyszłej inflacji. Porównując obie wartości wiemy jaka jest prognozowana stopa inflacji w danym terminie.


Najpopularniejszą miarą oczekiwań jest 5y5y breakeven inflation rate. Stopa ta pokazuje oczekiwaną inflację w okresie pięciu lat za pięc lat od teraz. Obecnie oczekiwania inflacyjne wskazują na poziom 1,68% i wciąż spadają. Przyczyną naturalnie są spadające ceny ropy naftowej, a także zawirowania w Chinach, które wpływają na wzrost niepewności na rynku. Niższa inflacja w dużej mierze może powstrzymać FED przed dokonywaniem planowanych podwyżek stóp procentowych.

Ile razy FED podwyższy stopy procentowe w 2016 roku?

Spadające oczekiwania inflacyjne wpływają również na spadek rentowności obligacji. Brak presji na podwyżkę stóp procentowych sprawia, że obecnie notowane obligacje stają się więcej warte, a z kolei wzrost cen oznacza spadek ich rentowności. Obecnie obserwujemy, iż rentowności dla obligacji amerykańskich spadają szybciej niż rentowności obligacji niemieckich stąd spread GER-USA dla dziesięciolatek rośnie. Spread ten natomiast wykazuje silną korelację z kursem pary EURUSD, co można zaobserwować na powyższym wykresie.  W ostatnim okresie obserwujemy zdecydowaną dywergencję, co oznacza iż istnieje potencjał do wzrostu na eurodolarze.

Ile razy FED podwyższy stopy procentowe w 2016 roku?

Obecnie inwestorzy wyceniają 41% prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu Rezerwy Federalnej w marcu. Nie jest to wartość szczególnie wysoka. Wśród przeciwników szybszego cyklu podwyżek często można usłyszeć, że FED może popełnić błąd analogiczny do tego z 2004-2006 roku, kiedy to bardzo szybkie podwyżki były jedną z składowych kryzysu.

Ile razy FED podwyższy stopy procentowe w 2016 roku?

Niemniej jednak nawet, gdyby FED dokonał czterech podwyżek w 2016 roku to i tak obecny cykl zacieśniania polityki monetarnej byłby zdecydowanie mniej dynamiczny niż ten z okresu 2004 - 2006. Ponadto wszystko na ten moment wskazuje, iż prognozowanie czterech podwyżek stóp procentowych w tym roku jest zbyt odważne i prawdopodobnie taki scenariusz się nie zmaterializuje.

Krótkoterminowo warto w dalszym ciągu śledzić oczekiwania inflacyjne i następnie spread pomiędzy obligacjami Niemiec i Stanów Zjednoczonych, gdyż powstała dywergencja daje wskazówkę względem notowań pary EURUSD.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.

 • Paweł Lipko

  Żeby dobrze zrozumieć wszystkie opisywane mechanizmy, należy mieć w głowie prawidłowo poukładany schemat przedstawiający w prosty sposób jak i co wpływa na co w makroekonomii.czyli np. CENY ROPY -> INFLACJA -> PRODUKCJA -> WZROST GOSPODARCZY -> STOPY % -> DECYZJE BC. , z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w odniesieniu do panującego cyklu w gospodarce (bo w każdym cyklu wszystko działa troszkę inaczej)
  Wydaje mi się, że takie schematy wiele mogą ułatwić w zrozumieniu i nauce sił rządzących nowoczesną ekonomią.Wiadomym jest że połączeń i oddziaływań jest coraz więcej, a poziom komplikacji rośnie proporcjonalnie ze względu na globalizację, ale te najważniejsze pozostają niezmienne i są pewnie ponadczasowe.
  Podsumowując, ISTOTĄ wyjścia do prawidłowej interpretacji informacji czy analizy fundamentalnej samej w sobie jest uświadomienie sobie hierarchi sił, priorytetów, co wyżej a co wyżej w piramidzie.Co dyktuje, a co podlega dyktaturze.Czy mam rację ?
  No i moje pytanie, czy autor publikacji spotkał się kiedykolwiek z opracowaniem, grafiką, mapą, pomocą, lekturą w najprostszy możliwy sposób obrazującą zasady działania oraz relacje pomiędzy tymi siłami ?
  Opracowania akademickie często nużą…..

  Pozdrawiam

  • http://www.1do1.biz.pl/ Szymon Nowak (1do1)

   Dokładnie jest tak jak piszesz – rozeznanie się w hierarchii działających sił oraz zrozumienie występujących zależności pomiędzy konkretnymi czynnikami pozostaje kluczowe w analizie makroekonomicznej. Zamknięcie się w ramach jednego elementu, nie zważając na całe otoczenie jest najczęstszym błędem, który prowadzi następnie do szeregu nieścisłości.

   Niestety takich materiałów wyjaśniających te zależności brakuje nie tylko w sieci, lecz także i często i w książkach. Nie wliczam tutaj naturalnie opracowań naukowych, których jest bardzo dużo, lecz nie da się ukryć, że są to bardzo mało przystępne materiały.

   Właśnie dlatego stworzyliśmy Macro-Tube, aby dzielić się taką wiedzą w przystępny sposób. Nigdy nie będziemy mieli tyle treści, co wielkie portale, nigdy nie będziemy szybsi niż agencje informacyjne, ale chcemy aby wszystkie treści razem składały się w całość – aby dzięki nim na prawdę było można zrozumieć co się dzieje w światowych gospodarkach.

   Pomysł ze schematami świetny, dzięki! Zapisujemy sobie i prawdopodobnie je opracujemy w przyszłości :) Pomysłów mamy mnóstwo, lecz mamy również mocno ograniczone zasoby (jest nas dwóch, a Macro-Tube jest tylko jednym z projektów) toteż nowe materiały będą pojawiać się cyklicznie.

   Pozdrawiam

  • http://robertrichter.pl/ robertrichter

   Jeżeli przejrzysz sobie to co do tej pory stworzyliśmy i zamieściliśmy tutaj – przede wszystkim webinary http://macro-tube.com/tag/webinarium/ – to na pewno poczujesz że rozumiesz znacznie więcej, choć sądząc po Twojej wypowiedzi do początkujących już się nie zaliczasz :) Mamy w planie zrobić taki mini-podręcznik o funkcjonowaniu nowoczesnych gospodarek, ale na to, tak jak pisał Szymon, potrzeba niestety czasu.