Blog

Wielka Brytania

Imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce, posiada dziś jedynie część swojej historycznej potęgi. Wielka Brytania nadal jest jednak jednym z najbardziej liczących się krajów na świecie. Gospodarka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ustępuje w Europie jedynie niemieckiej, jest też piątą największą na świecie. Tworzą ją przede wszystkim usługi, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości.…
Czytaj dalej

Quantitative Easing (QE)

Wśród klasycznych instrumentów polityki pieniężnej każdego państwa najważniejszym pozostaje możliwość ustanawiania poziomu stóp procentowych. Bank centralny (BC) za pomocą operacji otwartego rynku wpływa na podaż pieniądza w gospodarce, tak aby efektywna stopa procentowa odzwierciedlająca średnią ważoną oprocentowania transakcji pomiędzy bankami komercyjnymi, które pożyczają między sobą środki pieniężne podążała za docelowa stopą procentową ustalaną przez organy…
Czytaj dalej

Targeted Longer-term Refinancing Operations (TLTRO)

5 czerwca 2014 roku Europejski Bank Centralny zapowiedział wprowadzenie kolejnego programu, który miał wpłynąć na pobudzenie akcji kredytowej w strefie euro. W ramach TLTROs, czyli Targeted Longer-term Refinancing Operations banki komercyjne mogą pożyczać od EBC środki na preferencyjnych warunkach, z zastrzeżeniem że zostaną one wykorzystane na kredytowanie sektora niefinansowego w strefie euro (z wykluczeniem kredytów hipotecznych).…
Czytaj dalej

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone to państwo numer 1 pod wieloma względami, jednak to dominacja gospodarcza tego kraju jest dla świata najbardziej znacząca. To Amerykanie pośrednio i bezpośrednio wpływają na kierunek i dynamikę światowego wzrostu gospodarczego, jako że każda zadyszka gospodarki Stanów Zjednoczonych odbija się silną czkawką w pozostałych krajach. Amerykańskie PKB to obecnie prawie 18 bilionów dolarów,…
Czytaj dalej

Argentyna – bankructwo niechciane

Stwierdzenie, że bankructwo Argentyny jest zaskoczeniem byłoby z pewnością nieprawdą. Kraj, który był niewypłacalny już osiem razy na przestrzeni ostatniego dwustolecia jest niechlubnym liderem, jeżeli chodzi o ilość takich wydarzeń. Tylko od początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku Argentyna bankrutowała już pięć razy! W tym roku dochodzi do szóstego bankructwa w nowej historii. Bankructwa, którego nie…
Czytaj dalej

Bawełna

W przeciwieństwie do towarów rolnych takich jak kawa czy cukier, bawełna przede wszystkim produkowana jest w Azji. Głównym producentem są Chiny, które posiadają również ponad 50% światowych zapasów tego surowca. Stosunkowo scentralizowane rynki podażowe pozwalają na łatwiejszą analizę poszczególnych czynników w odniesieniu do cen bawełny. Struktura eksportu prezentuje się jednakże odmiennie ze względu na fakt,…
Czytaj dalej

Kawa

Pijana już od wieków kawa, mimo upływu lat wciąż uprawiana jest w stosunkowo niezmieniony sposób. Wynika to z faktu, iż produkcja kawy nie wymaga dużego zaplecza technologicznego, lecz potrzebna jest znacząca siła robocza do sadzenia drzew, pielenia czy przeprowadzania zbiorów. Od lat największym producentem kawy na świecie pozostaje Brazylia z udziałem 35% rynku. Przez lata…
Czytaj dalej

Cukier

Cukier, chociaż stanowi jeden z podstawowych produktów spożywczych wykorzystywanych codziennie przez miliony ludzi na całym świecie, to jego droga na domowe stoły jest bardzo długa. Od dziesięcioleci handel cukrem jest kontrolowany przez systemy limitów i taryf nakładane na importerów, natomiast producenci danych krajów, często są subsydiowani przez własne rządy. Prowadzi to do bardzo niskiej wydajności…
Czytaj dalej