Recent Posts by Macro-Tube

Makro-sentymenty, 11 kwietnia 2016

Z punktu widzenia wydarzeń, które obserwowaliśmy na początku roku bieżący tydzień okaże się bardzo ważny dla inwestorów. Opublikowane zostaną bowiem bardzo ważne dane dla gospodarki chińskiej (import, eksport i PKB) a to może zaś wywołać powrót globalnej awersji do ryzyka i wzrost zmienności na rynkach. Jeżeli dane te mocno nas rozczarują, niestabilna koniunktura na giełdach…
Czytaj dalej

Makro-sentymenty, 4 kwietnia 2016

Ostatni tydzień z naszej strony został pominięty ze względu na okres świąteczny. Niemniej jednak na rynku rozwijają się opisywane przez nas dwa tygodnie temu scenariusze. W najbliższych dniach poznamy wiele ważnych danych makroekonomicznych, w tym decyzję w sprawie stóp procentowych w Australii, minutki z posiedzenia FOMC, a także będziemy nasłuchiwać wystąpienia Mario Draghiego w Lizbonie.…
Czytaj dalej

Makro-sentymenty, 21 marca 2016

Za nami dwa bardzo intensywne tygodnie - tylko w tym czasie o polityce monetarnej zadecydowały niemal wszystkie ważne banki centralne (za wyjątkiem Rezerwy Australii, której posiedzenie odbyło się 1. marca). Teraz zaś czekają nas niemal trzy tygodnie względnego spokoju, kiedy inwestorzy analizować będą napływające dane gospodarcze pod kątem zgodności z poglądami banków centralnych, które zawarte…
Czytaj dalej

Long-Term Refinancing Operations (LTRO)

Europejski Bank Centralny przeprowadza standardowo podstawowe operacje refinansujące (main refinancing operations - MRO) o terminie płatności 7 dni, które są przeprowadzane co tydzień. Poprzez MRO Europejski Bank Centralny dostarcza bankom komercyjnym płynności pod zastaw papierów wartościowych.1 W sytuacji, gdy na rynku międzybankowym panuje względny spokój, banki komercyjne posiadany nadmiar płynności pożyczają między sobą po stopie procentowej…
Czytaj dalej

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych

Cele Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych odróżnia się na tle pozostałych banków centralnych tym, że jej mandat nie dotyczy tylko utrzymywania stabilnego poziomu cen, lecz także dążenia do osiągnięcia pełnego zatrudnienia w gospodarce, a także utrzymywania średnich długoterminowych stóp procentowych. Cele te zostały ustanowione przez Kongres i są zapisane w Ustawie o Rezerwie…
Czytaj dalej

Europejski Bank Centralny

Cele Europejskiego Banku Centralnego Podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymywanie stabilności cen, co zostało zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią do zadań EBC należą: wyznaczanie i realizacja polityki pieniężnej strefy euro, prowadzenie operacji walutowych, utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych państw strefy euro i zarządzanie tymi rezerwami, wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.…
Czytaj dalej

Bank Japonii

Cele Banku Japonii Bank Japonii (BOJ) to najważniejszy bank centralny regionu Azji i Pacyfiku. Różni się on nieco od innych banków swoim podstawowym celem - naturalnie również chodzi o utrzymanie stabilnego wzrostu poziomu cen, jednak w przypadku Japonii pierwszym zadaniem jest go najpierw “wywołać”, a dopiero później “utrzymać”. Skomplikowana i trudna sytuacja tego kraju (Japonia…
Czytaj dalej

Bank Anglii

Cele Banku Anglii Celem polityki monetarnej Banku Anglii jest zapewnienie stabilności cen rozumianej, jako niski poziom inflacji a także wspieranie ekonomicznych celów rządu dotyczących wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. Stabilność cen określona jest w postaci celu inflacyjnego na poziomie 2% (roczna stopy inflacji określona wskaźnikiem CPI). Co ważne, dla Banku Anglii pozostawanie inflacji poniżej celu jest tak samo…
Czytaj dalej

Recent Comments by Macro-Tube

No comments by Macro-Tube yet.