Australia

Znajdująca się na 12. miejscu pod względem wielkości PKB Australia, jest jednocześnie jednym z najrzadziej zaludnionych wśród opisywanych krajów państwem. Jej teren w ⅔ pokrywa obszar pustynny lub półpustynny, a ludzie zamieszkują głównie wybrzeża, szczególnie południowo-wschodnie. Gospodarka Australii jest naturalnie zdominowana przez usługi, jednak jej bardzo ważną częścią jest przemysł wydobywczy, będący podstawą australijskiego eksportu.

Australia uzależniona jest od
wydobycia

Wśród 10 najważniejszych produktów eksportowych niemal wszystkie zaliczane są do surowców - przede wszystkim żelazo, węgiel i paliwa oraz złoto i miedź, a wyjątek stanowi najczęściej uprawiana w całym kraju pszenica. Australia znajduje się wśród największych na świecie eksporterów żelaza i węgla, a zaopatruje głównie wschodnią Azję.

Australijska gospodarka jest zależna od branży wydobywczej, a ta, przede wszystkim od eksportu tego kraju. A że Australia eksportuje głównie do Chin i Japonii, dane z tych krajów są bardzo ważne dla pełnej oceny kondycji i perspektyw australijskiej gospodarki. W jej eksporcie aż 60% stanowią podstawowe surowce (głównie ruda żelaza, węgiel i paliwa płynne), 10% to metale, a kolejne 15% to różnego rodzaju produkty rolne. Do Azji, głównie wschodniej, trafia aż 80% wszystkich eksportowanych dóbr - za ⅓ odpowiadają Chiny, a ⅕ Japonia. Australijczycy importują zaś w największej mierze maszyny, samochody i inne pojazdy transportowe, a także ropę naftową, sprowadzając to wszystko także z Azji, choć w tym przypadku Europa i Stany Zjednoczone odgrywają znacznie większą rolę.

Słaba koniunktura przez tanie
surowce

Wysokie uzależnienie australijskiej gospodarki od cen surowców, które sprzedaje, sprawia, że wzrost gospodarczy w tym kraju znacząco spowolnił. Wskazana na wykresie zmiana roczna sumy PKB z czterech ostatnich kwartałów jasno pokazuje, że obecny rozwój jest znacznie słabszy od tego, co obserwowaliśmy przed kryzysem z 2008 roku.

australia pkb

Nic dziwnego, że spowolnienie zbiegło się w czasie ze spadkiem indeksu CRB, obrazującego ceny najważniejszych surowców. Naturalnie, za ¼ jego wartości odpowiada najaktywniej handlowany towar - ropa naftowa, jeśli jednak spojrzeć na ceny wydobywanych przez Australię surowców widać, że sytuacja wcale nie wygląda lepiej. Ceny żelaza, węgla i złota (dokładnie połowa australijskiego eksportu) były na początku 2016 roku odpowiednio o 75, 65 i 25 procent niższe niż na początku 2011 roku. To dość mocno bije w australijskich eksporterów i firmy zajmujące się wydobyciem lub przetwórstwem tych surowców. Z tego też powodu Rezerwa Australii prowadzi bardzo luźną politykę monetarna i utrzymuje obecnie najniższe w swojej historii stopy procentowe. Ich poziom jest niski również w innych krajach, które obniżyły je z powodu globalnej recesji, warto jednak pamiętać, że RBA niedługo po kryzysie rozpoczęło cykl podwyżek i podniósł stopy do poziomu prawie 5%.

audusd żelazo

Globalni inwestorzy bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tej zależności, toteż cena najważniejszych dla Australii surowców jest bardzo ważnym elementem analizy fundamentalnej jeśli chodzi o dolara australijskiego. Korelacja cen rudy żelaza i kursu AUDUSD od początku 2012 roku wynosi około 88%, a więc, jak na rynkowe realia, bardzo dużo.

Wiele zależy od Chin

Chińska gospodarka to obecnie jedna z największych makroekonomicznych niewiadomych. Mówi się, że to stamtąd przyjdzie kolejny bardzo silny kryzys, przy którym 2008 może wyglądać jedynie jak rozgrzewka. Jeżeli tak będzie, pierwszym krajem, który ucierpi będzie z pewnością właśnie Australia. Chiny to największy partner tego kraju, stąd też koniunktura Państwa Środka silnie wpływa na to, co dzieje się na antypodach. Już teraz widać efekty spowolnienia wzrostu chińskiej gospodarki - w pierwszej połowie 2015 roku Chińczycy zaimportowali o niemal ⅓ mniej australijskich towarów niż w tym samym okresie w 2014.

Spowolnienie, czy też “twarde lądowanie” Chin oprócz bezpośredniego wpływu na Australię, silnie oddziałuje także pośrednio. Obniża bowiem globalny popyt na surowce, przez co znacznie spadają ich ceny, także te, po których Australia sprzedaje je innym krajom.

australia wymiana handlowa

To głównie z tych powodów australijski eksport przeżywa trudne chwile. W najgorszym miesiącu 2015 roku - kwietniu - jego wartość była nawet o 10% niższa, niż 12 miesięcy wcześniej. Dodatkowo, od początku 2012 roku Australia niemal nieustannie notuje deficyt w handlu zagranicznym, który to składnik PKB ciągnie cały wskaźnik w dół.

Największym obecnym problemem, z którym kraj ten się musi zmierzyć jest fakt, że załamanie popytu z Chin nie jest sytuacją chwilową. Ono wynika z prób przemodelowania chińskiej gospodarki z opartej na inwestycjach w opartą na konsumpcji. Jest to więc nowa rzeczywistość, w której Australijczycy muszą się odnaleźć i do której muszą się oni dostosować.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis macro-tube.com nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.